हैम्पशायर vs ससेक्स, - Cricket Live Score in Hindi: हैम्पशायर vs ससेक्स Live Score & Commentary in Hindi

हैम्पशायर vs ससेक्स Live Scorecard in hindi - हैम्पशायर vs ससेक्स Catch live cricket scorecard & ball by ball commentary in Hindi of विटालित्य ब्लास्ट 2018, today's at अजस बाउल सॉउथम्पटन विटालित्य ब्लास्ट 2018

श्रृंखला: विटालित्य ब्लास्ट 2018
स्थल: अजस बाउल सॉउथम्पटन
हैम्पशायर 158/7
ससेक्स 161/2
Sussex Sharks win by 8 wickets
मैन ऑफ द मैच लुका राइट
पुनः लोड कर