मिड्डलसेक्स vs एसेक्स, - Cricket Live Score in Hindi: मिड्डलसेक्स vs एसेक्स Live Score & Commentary in Hindi

मिड्डलसेक्स vs एसेक्स Live Scorecard in hindi - मिड्डलसेक्स vs एसेक्स Catch live cricket scorecard & ball by ball commentary in Hindi of विटालित्य ब्लास्ट 2018, today's at लार्ड'स लंदन विटालित्य ब्लास्ट 2018

श्रृंखला: विटालित्य ब्लास्ट 2018
स्थल: लार्ड'स लंदन
मिड्डलसेक्स 210/3
एसेक्स 211/4
Essex Eagles win by 6 wickets
मैन ऑफ द मैच डान लॉरेंस
पुनः लोड कर